slider-composants-vyset

VYSET

Improving safety with VYSET custom packs.

slider-composants-vyset

Vygon offers an extensive range of products suitable for use in all age ranges from Neonate to Adult in many clinical departments including Intensive care, Oncology, IV Therapy, Anesthesia, Surgery.

Foretaket Vygon

VYGON SA ble grunnlagt i 1962 og har hovedkontoret i Ecouen utenfor Paris. Helt fra starten har fokus vært å utvikle og produsere kvalitative sterile engangsartikler for medisinsk og kirurgisk bruk. Vygon satser på forskning og utvikling for på sin måte å fremme lansering av innovative sykehusprodukter.

Med en årlig omsetning på nesten 246 millioner euro vil Vygon hevde sin industrielle kunnskap innen høyteknologiske medisinske områder som:

 • Neonatologi og barnesykepleie
 • Ernæring og tilbehør
 • Respirasjon
 • Injeksjon/Infusjon
 • I.V. tilbehør
 • Regional anestesi

Vygon – Value Life:

 • Vi viser omsorg og respekt for pasienter
 • Vi utvikler innovative medisinsktekniske produkter med den hensikt å beskytte og redde liv
 • Vi viser miljøengasjement og tar vårt sosiale ansvar
 • Våre ansatte gis et godt arbeidsmiljø
 • Vi velger nøye våre samarbeidspartnere
 • Våre kunder har valgt en livsviktig karriere og vi vil tilpasse vår oppgave til deres.

 

Ønskes mere informasjon om Vygon og vårt produktsortiment:

 • Se www.vygon.com vår internasjonale hjemmeside på engelsk.
 • Eller kontakt Vygon(Norway)AS

slider-composants-vyset
Produkt katalog

Vygon (Norway)AS
Ryensvingen 2-4
0680 Oslo
Tlf: +47 21 05 07 20
Fax: 21 05 06 77
E-post:ordre@vygon.no